درباره استاد:
مدرس مهارتهای ارتباطی، موسس مجموعه آموزشی قدم اول، برگزار کننده بیش از 1000 ساعت کارگاه آموزشی

آدرس ایمیل

شماره تماس

آدرس

ایران، تهران

ماموریت و بیوگرافی

دوره های ارائه شده توسط این مدرس